Wat willen we bereiken

Duurzame groei

Onze foundation gaat over onderwijs, welzijn en gezondheid. De kinderen kunnen onbezorgd spelen en ze krijgen medische zorg waar nodig. De foundation wordt gerund door 15 betrokken en zorgvuldig geselecteerde Malawiaanse medewerkers. Door de verantwoordelijkheid te delegeren en het (onder minimaal toezicht) zelfstandig laten functioneren van deze medewerkers, verdienden ze een eerlijk salaris en wordt gezorgd voor aansluiting op de culturele gewoonten van de bevolking. Door deze kleinschalige aanpak ontstaan lokale initiatieven, die de samenleving en economie in het Noorden van Malawi stuwen. Het is een bewuste keuze om het project qua aantal overzichtelijk te houden. En om deze kinderen (meestal wezen of gehandicapt) alleen overdag op te nemen en vooral op te laten groeien tussen familie, vrienden en overige bevolking. Naast dat daarmee hun geboorterecht op land wordt behouden, voorkom je een vaak onoverbrugbare gap op het gebied van socialisatie. Uiteindelijk moeten de kinderen op eigen benen staan en op deze manier wordt het risico op afhankelijkheid van de foundation voorkomen.

We bieden ongeveer 85 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar kleuter- en basisonderwijs. Dit wordt verzorgd door 5 juffen en meesters die in het dorp of de omgeving van Ngara wonen. De ‘FloJa’ kinderen die vanaf hun 6e naar de Primary school in Ngara gaan, krijgen van ons hun uniform en schoolspullen en komen nog 2 jaar iedere middag voor bijscholing bij onze foundation.

Wij bieden ‘eerste hulp’ voor de kinderen en de medewerkers van de foundation. Daarnaast wordt jaarlijks bij de kinderen en hun omgeving HIV testen afgenomen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de landelijke preventie- en behandelprogramma van gezondheidsorganisaties (WHO – World Health Organization).

Alle kinderen uit het dorp mogen in de middagen na school bij ons spelen, sporten of hun creativiteit ontplooien

Op onze terrein hebben we een eigen waterbron met drinkwater. De kinderen en het personeel krijgen iedere dag 2 maaltijden. Hun welzijn gaat met sprongen vooruit. Onze 2 koks maken ’s morgen maïspap voor de kinderen en tussen de middag eten de kinderen ‘Sima’ (maispuree). Deze maispuree wordt aangevuld met vlees, vis of groente.

Beleidsplan

Zoals elke ANBI (Algemeen nut beogende instelling) maken wij ieder jaar een beleidsplan. Dit plan wat meerdere jaren vooruit kijkt, geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons beleidsplan is hier te downloaden.

Onze voorzieningen

  • Schoon drinkwater & sanitair
  • Dagopvang voor 85 (wees)kinderen om deze een goede start te geven door middel van goede voeding en onderwijs
  • Land- en tuinbouw projecten
  • Voorzieningen voor betere gezondheid
  • Primair onderwijs en voorbereiding voortgezet onderwijs
  • De ontwikkelingen volgen van de kinderen die zijn doorgestroomd naar het reguliere onderwijs
  • Beroepstraining en bijscholing voor medewerkers
  • Verantwoordelijkheid en salaris aan de medewerkers 
FloJa Malawi