Hoe kunt u ons ondersteunen?

Maak het verschil met een gift!

Klik hier om (periodiek) een bijdrage te leveren via een overboeking

Maak (periodiek) een bijdrage over op ons rekeningnummer: NL 26 RABO 0126 5570 39 t.n.v. Stichting FloJa Malawi.

Maak éénmalig een bedrag over door middel van iDeal, PayPal of Credit Card, ga hiervoor naar onze donatie-pagina.

Machtig ons om een door u bepaald bedrag periodiek af te mogen schrijven. U kunt het machtigingsformulier downloaden, invullen en naar ons opsturen.

Leuker kunnen we het WEL maken!

Logo ANBI

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting FloJa Malawi aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons ANBI nummer is: 8192.57.205.

Donaties aan Stichting FloJa Malawi zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. We hebben hiervoor een handig hulpmiddel om uit te rekenen wat de verschillende fiscale opties voor u betekenen. Klik hier om naar deze rekentool te gaan.
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie soorten giften:

Gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag en u mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Legaat of erfstelling

Door nalatenschap kunt u ook een bijdrage leveren aan Stichting FloJa Malawi. In uw testament wordt (een deel van) uw bezit ter beschikking gesteld d.m.v. een legaat of kan de Stichting benoemd worden tot (mede) erfgenaam. FloJa Malawi hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw eigen notaris.

Uitgebreide informatie over alle giften op de site van de Belastingdienst.

Periodieke giften

Een periodieke gift betekent voor Stichting FloJa Malawi vaste inkomsten en garandeert u een belastingteruggave. Een periodieke gift is fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone giften” omdat periodieke giften volledig aftrekbaar zijn, er geldt geen drempel of maximum.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar FloJa Malawi
  die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn en u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een geldelijke gift aan ons wilt doen. Het formulier bestaat uit twee delen, één exemplaar is voor u en één exemplaar is voor FloJa Malawi. In de toelichting bij het onderdeel Stappenplan staat duidelijk omschreven hoe u te werk moet gaan. Na invulling van de onderdelen die van toepassing zijn voor de schenker, gelieve u beide formulieren rechtstreeks te sturen naar onze penningmeester: Stichting FloJa Malawi, T.a.v. Dhr. Koos v.d. Togt, Hemelboog Buiten 17, 1705 TP Heerhugowaard.
Na registratie door FloJa Malawi ontvangt u één exemplaar retour. Dowload het formulier:

Periodieke gift in geldIcoon PDF-dowmload

Samen

Steunt u het FloJa Malawi Project? Dan geeft u de kinderen in Noord Malawi hierdoor een eerlijke kans en gezonde toekomst dmv gezonde voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

Het Floja project kost zo’n € 74.000 per jaar. Dit geld wordt voor 98% besteed in Malawi en komt ten goede aan de 85 kinderen en de salarissen van het personeel in Malawi. De Stichting zorgt ervoor dat uw gift op de juiste manier in Malawi wordt besteed en geeft donateurs inzage in de besteding van het geld door middel van onze jaarverslagen.

Verwachte uitgaven 2021 (Begroting)

Uitleg:

 • Salariskosten van de 17 lokale medewerkers en een kleine bijdage voor 6 vrijwiligers € 22.352.
 • Eten, drinken en gezondheidsvoorzieningen van de kinderen en medewerkers in Malawi € 16.012.
 • Gas, licht, water en autokosten € 4.925.
 • Onderhoudskosten van het terrein (speeltuin, moestuin) en dieren (45 kippen, 2 varkens, 3 geiten en 4 honden) in Malawi € 7.863.
 • Foundation Malawi (André) bestaande uit verzekeringskosten (€ 2.988), vergunningen (€ 1.688), 1 x per jaar retourvlucht naar Nederland -ook voor een eventuele vrijwilliger- (€ 2000) en een onkostenvergoeding € 100 p.p. per maand. Een eventuele vrijwilliger ontvangt 50,- per maand.
 • Verder bedragen de afschrijvingen in 2019 € 15.911. Dit bedrag is nodig voor de vervanging van de gebouwen (keuken, magazijn, 4 leslokalen, toiletten) en auto in Malawi.
 • Bestuurskosten (dit zijn voornamelijk bank- en administratiekosten) van de Stichting in Nederland € 770.

Verantwoording

Ons project wordt volledig gefinancierd met geld van sponsors en/of donaties. Alle inkomsten worden voor 100% besteed aan ons project. Maar waaraan?
Wij willen hierover geen enkele discussie en voor 100% transparant zijn! Het is uiteindelijk uw geld!

Daarom kunt hieronder zelf de jaarrekeningen én controleverklaringen vanaf 2014 downloaden. Heeft u hierover vragen neem dan contact met ons op. We leggen het heel graag uit.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022
Goedkeuringsverklaring 2022
Jaarrekening 2021
Goedkeuringsverklaring 2021
Begroting 2021
Jaarrekening 2020
Goedkeuringsverklaring 2020
Begroting 2020
Jaarrekening 2019
Goedkeuringsverklaring 2019
Jaarrekening 2018
Controle Jaarrekening 2018
 Jaarrekening 2017
Controle Jaarrekening 2017
 Jaarrekening 2016
Controle Jaarrekening 2016
 Jaarrekening 2015
Controle Jaarrekening 2015
 Jaarrekening 2014
Controle Jaarrekening 2014

Wilt u de jaarrekeningen en/of accountsverklaringen van eerdere jaren zien, klik dan hier

 
FloJa Malawi