FloJa Malawi

info@flojamalawi.nl

Stichting FloJa Malawi

De Stichting FloJa Malawi is op 26 maart 2008 opgericht  en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel, nummer 17223700.

FloJa Malawi is een NGO (Non-Governmental Organization), wat inhoudt dat zij werkt zonder winstoogmerk, onafhankelijk is en zich zonder overheidssteun richt op sociale en lokaal georiënteerde issues in Malawi. In Nederland bestaan de activiteiten uit publiciteitsacties en fondsenwerving.

Floja Malawi wordt in Nederland volledig gerund door vrijwilligers. Ook de twee Nederlandse projectleiders die in Malawi wonen en werken, zetten zich geheel belangeloos in. Zij ontvangen slechts een kleine maandelijkse onkostenvergoeding. Dit houdt in dat alle giften aan Stichting FloJa Malawi voor 98% ingezet worden waarvoor ze bedoeld zijn.

De praktijk laat zien dat kleinschalige projecten die in samenwerking met de lokale bevolking worden geïnitieerd en gerealiseerd de meest effectieve vorm van ontwikkelingshulp blijkt te zijn. Deze aanpak heeft bovendien als neveneffect het stimuleren van weer andere, eveneens lokale, initiatieven, waardoor de economie van een (deel van een) land op een hoger plan kan worden gebracht. De stichting werkt enkel aan projecten waar participatie en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking voorop staat.

Elk jaar geeft de stichting een jaarverslag uit met daarin een verantwoording van de ontvangen gelden. Het jaarverslag kunt u hier vinden

Het bestuur

  • Voorzitter: Wim Hoekstra
  • Penningmeester: Koos van der Togt
  • Bestuurslid: Erik Kelhout
  • Bestuurslid: Ed Slatman
  • Bestuurslid: Yvonne Verburg
  • Bestuurslid: Katrien Zuininga

Raad van Advies

  • Rien Willemen
  • Floor Willemen

ANBI en CBF

Stichting FloJa Malawi staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft in juli 2016 ook het Nederlandse CBF-keurmerk gekregen. Daarmee is het officieel als ‘goed doel’ erkend.

Om het CBF-keurmerk te krijgen en te behouden moet een organisatie voldoen aan een aantal criteria. Het CBF houdt hierop zorgvuldig toezicht en controleert streng of een instelling haar geld op verantwoorde wijze besteedt. Dit zorgt voor een eenduidige en door de sector breed gedragen erkenning, zodat donateurs zeker weten dat erkende organisaties aan de eisen voldoen. Verder garandeert het keurmerk dat de doelen van een organisatie helder zijn, en dat de betrokkenen daarover transparant en begrijpelijk communiceren. Donateurs geven immers geld in het vertrouwen dat dit ook daadwerkelijk wordt besteed aan wat een organisatie belooft.

Klik op de logo’s voor meer info