Nieuwe projectleiders gevonden!

We zijn positief verrast door de interessante kandidaten die op de vacature hebben gereageerd. Na diverse gesprekken zijn we blij bekend te kunnen maken dat Colette van Eck (50 jaar, zelfstandig verpleegkundige en docent) en René Polle (48 jaar, zelfstandig consultant/coach/trainer) uit Alkmaar het werk van André met ingang van 2024 in Malawi gaan voortzetten!

De motivatie van Colette & René vloeit voort vanuit het besef gewoon geluk te hebben gehad dat hun wieg in Nederland heeft gestaan en daardoor hun kennis en talenten volledig hebben kunnen benutten en in relatieve rijkdom kunnen leven. Ze hebben een enorme drive om iets terug te willen doen voor de wereld. Met een voorkeur voor Afrika. Beiden hebben meerdere keren dit continent bezocht. Vorig jaar hebben zij twee maanden lang een project gedraaid in Malawi bij de stichting Matunkha en toen ook Floja en André bezocht.

Voor ons als bestuur een geweldige match die bijna te mooi is om waar te zijn! De motivatie van Colette & René, hun kennis en competenties, het feit dat zij al wat ervaring hebben met projecten in Malawi en zelfs Floja Malawi al eens hebben bezocht, maken dat wij het volste vertrouwen hebben in de toekomst onder hun leiding.

Wij danken André voor wat hij allemaal heeft bereikt en zijn fantastische inzet tot op heden en wensen Colette & René alvast ontzettend veel succes met hun nieuwe avontuur! Het komende half jaar zullen we gezamenlijk de overdracht verder gaan voorbereiden.
André bezoekt van 4 september tot 10 oktober ons land weer. Traditioneel organiseren we dan weer Meet & Greet activiteiten. Die activiteiten gebruiken we ook om Colette en René te introduceren bij onze vrijwilligers en donateurs. Wil je alvast meer weten over Colette en René? Bezoek dan hun website www.coredaily.nl.

Eind vorig jaar heeft André aangegeven toe te zijn aan een nieuwe/andere uitdaging. Eerder dit jaar hebben we daarom de vacature opengesteld om een te duo zoeken dat onze huidige activiteiten wil voortzetten. Daarbij zochten we kandidaten die samen met het Nederlandse bestuur de strategische koers voor de komende jaren verder wil uitwerken en implementeren.

De voorbije 7 jaar is de Floja Foundation door André Oudhuis aangestuurd vanuit Malawi. André heeft de activiteiten in Malawi in deze periode – de eerste jaren samen met Paulien – fantastisch uitgebouwd. In Malawi staat een professionele organisatie met ervaren en betrokken medewerkers en vrijwilligers. In Nederland hebben wij veel loyale vrijwilligers en donateurs en een goed functionerend bestuur. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt in Malawi mooie projecten te realiseren.

FloJa Malawi