Stichting in Nederland

De Foundation en de Stichting FloJa Malawi zijn in Malawi ingeschreven als FloJa Foundation en is een NGO (non-governmental organization, non-gouvernementele organisatie).

Stichting FloJa Malawi is 26-3-2008 opgericht voor onbepaalde tijd en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer: 17223700.

Stichting FloJa Malawi heeft als doelstelling: projecten op gebied van dagopvang, gezondheidszorg, onderwijs en land- en tuinbouw te ondersteunen in Malawi. Dit zal gebeuren door het organiseren van gerichte publiciteitsacties over FloJa Malawi en fondsenwerving in Nederland.

De stichting is een particulier initiatief, die zich richt op kleinschalige ontwikkelingshulp en volledig gerund wordt door vrijwilligers. André en Pien zitten geheel belangeloos in Malawi, ‘no profit’ voor henzelf. Dit houdt in dat alle giften voor 98% ingezet kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn (2% bankkosten in NL)

Kleinschalige ontwikkelingshulp blijkt effectiever en door deze aanpak ontstaan lokale initiatieven, wat ook de economie tot stand brengt. Onze steun verdwijnt dus niet in een bodemloze put, maar is duurzaam.

Het bestuur van Stichting FloJa Malawi wordt momenteel gevormd door:

  • Eric Weiffenbach, voorzitter (Heerhugowaard)
  • Karin Schut, Secretaris (Castricum)
  • Marianne van der Meer, penningmeester & financieel beleid (Maarssen)
  • Jelle Hüner, bestuurslid (Ouderkerk a/d Amstel)
  • Hans Verduin, bestuurslid (St. Pancras)

 

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies, bestaande uit:

  • Rien Willemen (Drunen)
  • Floor Willemen

 

Naast het bestuur zijn een groot aantal vrijwilligers uit het hele land betrokken bij fondsenwerving en het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor Stichting FloJa Malawi:

Drunen
Casper van de Giessen
Brigitte Beakers
Hanneke Willemen
Jean Willemen
Rien Willemen
Jos van Hulten
Peter van Hulten
Arnold Brok
Mieke ten Dinkelaar
Rob ten Dinkelaar
Wim Elshout
Ellen van Hemert
Irene Brok
Marlies Gunneweg

Vleuten
Wil de Groot
Danny Flier
Ronald Kok
Gerda Flier
Dominique du Maine
Fabiënne du Maine

Alkmaar
Bibi Verduin
Floris Vrasdonk
Solange Hüner
Jet van der Meer
Celine van Oijen
Kitty Verduin-Peeters
Laura Peeters
Steve Luteijn
Theo Smith
Karin van Oijen
Jos van Oijen