Stichting in Nederland

De Stichting staat bekend onder twee namen: in Nederland valt het project onder de naam “Stichting FloJa Malawi”, en in Malawi staat het project geregistreerd als “FloJa Foundation”.

Op 26 maart 2008 is Stichting FloJa Malawi ‘voor onbepaalde tijd’ opgericht en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17223700.

Als organisatievorm valt de stichting onder de NGO’s (NGO = Non-Governmental Organization).

Dat betekent dat zij werkt zonder winstoogmerk, onafhankelijk is en zich zonder overheidssteun richt op veelal sociale en lokaal georiënteerde issues.

 

De stichting voert verschillende projecten uit, met als belangrijkste doelstelling een duurzame bijdrage te leveren aan de bevolking van Noord Malawi. Zij beoogt dit te realiseren door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen en hun omgeving, waarmee die een stevige basis krijgen voor een kansrijke toekomst. Het grootste deel van de activiteiten in Nederland bestaat uit gerichte publiciteitsacties en fondsenwerving.

‘FloJa’ is een particulier initiatief, richt zich op kleinschalige ontwikkelingshulp en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Ook de twee Nederlandse projectleiders die in Malawi wonen en werken, zetten zich geheel belangeloos in. Zij ontvangen slechts een kleine maandelijkse onkostenvergoeding. Dit houdt in dat alle giften aan Stichting FloJa Malawi voor 98% ingezet worden waarvoor ze bedoeld zijn. (De resterende 2% betreft bankkosten in Nederland.)

De praktijk laat zien dat kleinschalige projecten die in samenwerking met de lokale bevolking worden geïnitieerd en gerealiseerd de meest effectieve vorm van ontwikkelingshulp blijkt te zijn. Deze aanpak heeft bovendien als neveneffect het stimuleren van weer andere, eveneens lokale, initiatieven, waardoor de economie van een (deel van een) land op een hoger plan kan worden gebracht.

De stichting werkt enkel aan projecten waar participatie en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking voorop staat. Uw steun aan de stichting is van harte welkom en wordt absoluut duurzaam ingezet.

Het bestuur van Stichting FloJa Malawi wordt momenteel gevormd door:

  • Eric Weiffenbach, voorzitter (Heerhugowaard)
  • Karin Schut, Secretaris (Castricum)
  • Marianne van der Meer, penningmeester & financieel beleid (Maarssen)
  • Jelle Hüner, bestuurslid (Ouderkerk a/d Amstel)
  • Hans Verduin, bestuurslid (St. Pancras)

 

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies, bestaande uit:

  • Rien Willemen (Drunen)
  • Floor Willemen (Oudega)

 

Naast het bestuur zijn een groot aantal vrijwilligers uit het hele land betrokken bij fondsenwerving en het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor Stichting FloJa Malawi:

Drunen
Casper van de Giessen
Brigitte Beakers
Hanneke Willemen
Jean Willemen
Rien Willemen
Jos van Hulten
Peter van Hulten
Arnold Brok
Mieke ten Dinkelaar
Rob ten Dinkelaar
Wim Elshout
Ellen van Hemert
Irene Brok
Marlies Gunneweg

Vleuten
Wil de Groot
Danny Flier
Ronald Kok
Gerda Flier
Dominique du Maine
Fabiënne du Maine

Alkmaar
Bibi Verduin
Floris Vrasdonk
Solange Hüner
Jet van der Meer
Celine van Oijen
Kitty Verduin-Peeters
Laura Peeters
Steve Luteijn
Theo Smith
Karin van Oijen
Jos van Oijen