Terugblik op 2023

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie voortdurende steun aan ons project in Malawi. In 2023 hebben we samen mooie stappen gezet en positieve veranderingen gerealiseerd, mede dankzij jullie donaties.

Voedselzekerheid voor onze kinderen

Jullie bijdragen hebben ervoor gezorgd dat we, ondanks de uitdagingen door natuurrampen en prijsstijgingen, een jaar lang voldoende voeding voor onze kinderen hebben kunnen garanderen. In juli hebben we de jaarlijkse voedselinkoop gedaan, waarbij we 240 maaltijden per dag bereiden. Door jullie steun hebben we 800 kg pelpinda’s, 4000 kg rijst, en 10.000 kg maïs kunnen aanschaffen. Dit betekent niet alleen voedselzekerheid maar ook een positieve impact op het welzijn van onze kinderen.

Gezondheidszorg: een helpende hand

In het afgelopen jaar hebben we geconfronteerd met uitdagingen in de gezondheidszorg, waarbij de infrastructuur beperkingen kent. Dankzij jullie donaties en steun konden we hulp bieden aan de lokale gemeenschap, die onder andere is gebruikt voor schone naalden en bloed.

Overdracht van verantwoordelijkheid

2024 staat in het teken van verandering, met de overdracht van verantwoordelijkheden van André aan Colette van Eck en René Polle. Dankzij hun motivatie en betrokkenheid zullen we onze missie voortzetten en nieuwe plannen ontwikkelen. Hierdoor blijft het project draaien en de toekomst van FloJa Malawi verzekerd.

Successen van Individuen dankzij jouw hulp

We willen graag enkele inspirerende verhalen delen over individuen die dankzij jullie bijdragen positieve stappen hebben gezet. Louis en zijn broertje Zonse, gesteund door jullie donaties, hebben hun middelbare school succesvol afgerond en hebben nu duidelijke doelen voor de toekomst. Dit laat zien dat educatie en ondersteuning echt levens kunnen veranderen.

Dankzij jullie financiële steun hebben we drie vrijwilligers de mogelijkheid gegeven om een 2-jarige studie te volgen en nu werken ze als leraren in lokale scholen. Dit illustreert hoe we gezamenlijk investeren in onderwijs en de ontwikkeling van individuen, wat leidt tot duurzame positieve veranderingen in de samenleving.

Duurzaamheid en zelfredzaamheid

Jullie steun heeft ons in staat gesteld om duurzame initiatieven te ontplooien. Zo hebben we 20 weduwen geholpen met de aanschaf van naaimachines, waardoor ze nu in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast hebben we lokale medewerkers gestimuleerd om over te stappen op koken op gas, wat niet alleen milieuvriendelijker is maar ook kosteneffectief.

Vooruitblik op 2024

Met jullie voortdurende betrokkenheid kijken we uit naar het komende jaar. Colette en René staan klaar om met nieuwe energie en frisse ideeën het werk van André voort te zetten. We nodigen jullie uit om samen met ons te blijven bouwen aan een betere toekomst voor de kinderen van FloJa Malawi.

Namens het hele FloJa-team willen we nogmaals onze oprechte dank uitspreken voor jullie vrijgevigheid en toewijding.
Samen maken we een verschil!

Lees wat we allemaal hebben bereikt in 2023, in de onderstaande nieuwsbrief

Deel dit bericht:
FloJa Malawi