Monthly Archives: januari 2016

Bericht uit Malawi: Honger, extra hulp, natuur

Het jaar 2016 is van start en helaas voor Malawi niet al te best. Door de extreme weersomstandigheden in 2015 (teveel regen gevolgd door droogte) is een groot gedeelte van de maïsoogst mislukt. Nu een aantal maanden later zien we de gevolgen……. We horen om ons heen dat kinderen nog maar één maaltijd per dag…
Lees meer...

Miljoenen door honger bedreigd

Krantenartikel 20-1-2016Dit artikel stond gisteren (19 jnauari 2016) in het NHD. Ook wij gaan hiermee te maken krijgen. Meer schaarste aan voedsel en/of grote prijsstijgingen.

Fijne feestdagen! Jaarafsluiting, kerst en overige nieuwtjes

Het schooljaar voor 2015 is onlangs afgesloten. Dit jaar gekozen voor een andere invulling, namelijk een optreden van een theatergroep PACE Theatre Organisation (Pacific Caramel Ensemble) uit Mzuzu om entertainment te brengen voor de kinderen, leerkrachten en overige geïnteresseerden. Dit theatergezelschap was niet zonder reden gekozen; Edmond (projectmanager) heeft jaren deel uitgemaakt van dit gezelschap…
Lees meer...