Hij is er weer! De prachtig FloJa 2019 kalender!

Klik hier om te bestellen

Duurzame groei

We ondersteunen het lokale dorp Ngara. Naast kleuteronderwijs, werken op ons project 15 medewerkers uit de omgeving en verdienen hier een eerlijk inkomen.

Gezondheidszorg en Welzijn

Wij bieden ‘eerste hulp’ voor de kinderen en de medewerkers van het project. Na schooltijd komen kinderen uit het dorp bij ons spelen en sporten.

Onderwijs

We bieden ongeveer 85 kinderen (in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar) kleuteronderwijs in het Engels. Dit wordt verzorgd door 5 juffen en meesters die in het dorp Ngara wonen.

Eten en drinken

Ons project heeft een eigen waterbron met drinkwater. De kinderen krijgen iedere dag 2 maaltijden op ons project.
ONZE DOELSTELLING: In het Noorden van Malawi een duurzame bijdrage leveren aan de bevolking door educatie, voeding en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare kinderen (en hun omgeving), waarmee zij een stevige basis hebben voor een kansrijke toekomst.