LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

stichting

Enkele maanden geleden is melding gemaakt op de website dat we op zoek waren naar  opvolgers voor ons project in Malawi. Het ‘waarom’ volgt hieronder:
lees meer >>

Als je onverwachts een aanbieding krijgt om iets voor stichting FloJaMalawi  te doen dan zeggen wij  nooit nee , zoook deze keer en wel tweede paasdag 21 April  tijdens een groot paasfestijn in Drunen, wij mogen ons daar presenteren als goed doel ,waar we weer de gelegenheid hebben om de stichting een warm hart toe te dragen .
Promotie is altijd welkom en ook laten we zien een mooie collectie houtsnijwerk waar altijd veel belangstelling voor is .
Zo hopen we er weer een mooie FloJa-dag van te maken met misschien veel floJavrienden om ons heen .
Onze standplaats is voor de Lambertuskerk, waar ook in de middag een mooi programma gepresenteerd wordt .      [    Ronald misschien kun je hier de bijlage bij invoegen die ik hierna doorstuur  ]
Kom en zie : FloJaMalawi altijd de moeite waard !

Als je onverwachts een aanbieding krijgt om stichting FloJa Malawi  te promoten dan zeggen wij geen nee.
lees meer >>

Het bestuur van de Stichting FloJa Malawi is verheugd dat zij in de persoon van Jan Zwiers een aimabele en capabele voorzitter heeft gevonden.
lees meer >>

Op woensdag 8 juni j.l. is het bestuur van FloJa Malawi bijeen gekomen met de oprichters van het eerste uur: Wil de Groot en Rien Willemen.
lees meer >>

Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën