LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

landbouw

IMG_0189.JPGEn de ‘FloJa familie’ is weer uitgebreid!
Eén van de varkens is in oktober 2015 ‘bezwangerd’ en nu 3 maanden, 3 weken en 3 dagen later heeft ze onlangs 8 biggetjes gegeven (eigenlijk 10 maar helaas hebben 2 het daglicht niet mogen aanschouwen)! Ons andere varken is onlangs verkocht, precies op tijd om ruimte te geven aan dit jonge spul! Zo leuk……….
lees meer >>

Helaas begint dit bericht met slecht nieuws:
lees meer >>

Begin september is het nieuwe schooljaar van start gegaan en een groot aantal nieuwe kinderen hebben hun plekje gekregen bij FloJa. Dit is uiteraard weer wennen voor hun maar nu een aantal weken verder gaat het de goede kant op. Je ziet de kinderen veranderen, ze zijn gewend en genieten van alle activiteiten die gedaan worden. Het totaal aantal kinderen is dit jaar uitgekomen op 86  omdat een aantal kinderen (die de dagopvang verlaten hebben) geweigerd zijn op de lagere school!
Klasje buitenTot nog toe zonder duidelijke reden maar dat zijn we nog aan het uitzoeken. Deze kinderen werden teruggebracht naar FloJa door hun ouders/verzorgers met de vraag of ze nog een jaar mochten komen. Wij hadden echter al onze intake gedaan en hadden al 80 kinderen voor de dagopvang. Maar wie kan zo iets weigeren? Dus hebben we ze toegelaten en is het aantal wat hoger dan de jaren voorheen.
lees meer >>

De Paasvakantie is achter de rug en de dagopvang is weer open

IMG_9642.JPGHet is altijd zo stil rondom ons heen tijdens vakanties en zijn ook altijd blij om alle kinderen weer te zien spelen en vooral te horen.
lees meer >>

De opvang is weer geopend na twee weken kerstvakantie. Altijd even een ‘aanloop’ om de klassen weer vol te krijgen maar ‘de 80 van FloJa’ zijn weer present. De moeilijke aanloop heeft te maken met de regentijd, mensen zijn druk in hun tuinen bezig om land te bewerken en maïs te planten en het lijkt dan of ze ‘vergeten’ om hun kinderen naar school te brengen. Het is ondertussen een bekend fenomeen bij ons en wachten altijd geduldig af tot het aantal kinderen weer aanwezig is.
lees meer >>

Het nieuws vanuit Malawi heeft even op zich laten wachten door diverse omstandigheden. Eind september zijn we onverwachts teruggekeerd naar Nederland i.v.m. overlijden van de vader van Jan. Op zo’n moment woon en werk je toch ver weg en wil je zo snel mogelijk terug. Dat is ook gebeurd en hebben de tijd genomen om alles te verwerken. Na ruim twee maanden Nederland zijn we weer terug in Ngara.
lees meer >>

En toen hadden ze ineens een eigen huis.
lees meer >>

Na een onverwacht bezoek aan Nederland voor 3 weken, zijn we weer in Ngara gearriveerd. Altijd een fijn gevoel om thuis te komen (al was het koude weer in Nederland ook zeer aangenaam en het bezoek aan familie en vrienden erg gezellig)!
lees meer >>

Laatste nieuws uit Malawi voor 2012 en wat voor nieuws!
lees meer >>

Sinds drie weken is FloJa in Malawi voorzien van een nieuw school comité.
lees meer >>

Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën