LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

In Nederland is een kring van enthousiaste vrijwilligers actief om geld in te zamelen o.a. door fondsenwerving, het organiseren van acties zoals een sponsorloop, benefietconcerten, kraampjes op braderieën. Ook zijn er vele donateurs, zowel particulier als bedrijven en organisatie.

De Stichting wordt aangestuurd door een onbezoldigd bestuur, momenteel bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester & financieel projectcoördinator.
In het bestuur is de functie PR & marketing vacant. Tevens zoeken wij invulling voor de ondersteunende functies hoofd werving vrijwilligers voor zowel Drunen als Vleuten.
Mocht u zich als bestuurslid PR & marketing of als vrijwilliger hoofd werving of voor andere activiteiten in willen zetten voor onze stichting, stuur dan een e-mail naar

De Stichting wordt aangestuurd door een onbezoldigd bestuur, momenteel bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester & financieel projectcoördinator.

In het bestuur is de functie PR & marketing vacant. Tevens zoeken wij invulling voor de ondersteunende functies hoofd werving vrijwilligers voor zowel Drunen als Vleuten.

Mocht u zich als bestuurslid PR & marketing of als vrijwilliger hoofd werving of voor andere activiteiten in willen zetten voor onze stichting, stuur dan een e-mail naar  info@flojamalawi.nl.

Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën