LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

Voor de noodzakelijke financiële ondersteuning van dit project hebben Floor en Jan voor hun vertrek in Nederland een officiële stichting opgericht: de Stichting FloJa Malawi.
Vanaf de oprichting is deze stichting zeer actief.

Dit project en de Stichting FloJa Malawi zijn in Malawi ingeschreven als FloJa Foundation en is een NGO (non-governmental organization, non-gouvernementele organisatie).

Stichting FloJa Malawi is 26-3-2008 opgericht voor onbepaalde tijd en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer: 17223700.

Stichting FloJa Malawi heeft als doelstelling: projecten op gebied van dagopvang, gezondheidszorg, onderwijs en land- en tuinbouw te ondersteunen in Malawi. Dit zal gebeuren door het organiseren van gerichte publiciteitsacties over het FloJa Malawi Project en fondsenwerving in Nederland.

De stichting is een particulier initiatief, die zich richt op kleinschalige ontwikkelingshulp en volledig gerund wordt door vrijwilligers. Floor en Jan zitten geheel belangeloos in Malawi, ‘no profit’ voor henzelf. Dit houdt in dat alle giften voor 100% ingezet kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn.

Kleinschalige ontwikkelingshulp blijkt effectiever en door deze aanpak ontstaan lokale initiatieven, wat ook de economie tot stand brengt. Onze steun verdwijnt dus niet in een bodemloze put, maar is duurzaam.

Het bestuur van Stichting FloJa Malawi wordt momenteel gevormd door:

  • Casper van der Giessen, voorzitter (Heusden)
  • Henny Helsloot, secretaris (Utrecht)
  • Marianne van der Meer, penningmeester & financieel beleid (Maarssen)
  • De post PR/marketing is vacant

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies, bestaande uit:

  • Rien Willemen (Drunen)

Voor additionele ondersteuning van de vrijwilligers zijn we op zoek naar een hoofd werving Drunen en een hoofd werving Vleuten, beide functies zijn vacant.

Naast het bestuur zijn een groot aantal vrijwilligers betrokken bij fondsenwerving en het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor Stichting FloJa Malawi:

Jos van Hulten, Drunen
Peter van Hulten, Drunen
Arnold Brok, Drunen
Mieke ten Dinkelaar, Drunen
Rob ten Dinkelaar, Drunen
Hans Joosten, Drunen
Wim Elshout, Drunen
Ellen van Hemert, Drunen
Irene Brok, Drunen
Marlies Gunneweg, Drunen
Hanneke Willemen, Drunen
Patty de Wit, Drunen
Danny Flier, Vleuten
Ronald Kok, Vleuten
Gerda Flier, Vleuten
Marc van der Meer, Vleuten
Frank Steenbakker, Utrecht

Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën