LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

malawi.gif.jpgMunteenheid
Kwacha (MWK)

Officiële landstaal

Engels & Chichewa

Geografie
Malawi is een door land ingesloten land in het zuidoosten van Afrika, grenzend aan Zambia in het noordwesten, Tanzania in het noordoosten en Mozambique in het zuiden. Het ligt tussen breedtegraad 9⁰ en 18⁰Z en lengtegraad 32⁰ en 36⁰O.

De Grote Riftvallei, ook wel bekend als de Grote Slenk, loopt dwars door het land vanuit het noorden naar het zuiden. Ten oosten van de vallei ligt het Malawimeer, ook wel bekend als het Nyasameer, welke driekwart van oostelijke grens voor haar rekening neemt. Het Malawimeer is 587 km lang en 52 km breed.

De Shire rivier loopt zuidwaarts vanuit het Malawimeer en voegt zich 400 km verderop bij de Zambezi rivier in Mozambique. Het Malawimeer ligt 460 meter boven zeeniveau en heeft een maximum diepte van 700 meter wat inhoud dat op sommige punten de bodem van het meer 240 meter onder zeeniveau ligt.

In de gebergtes van Malawi rond de Grote Riftvallei liggen plateaus tussen de 900 en 1.200 meter boven zeeniveau. Sommigen plateaus ten noorden rijken echter nog veel verder, soms wel tot 2.400 meter. Ten zuiden van het Malawimeer liggen de Shire hooglanden, zacht rollend land zo’n 900 meter boven zeeniveau. In  dit gebied rijken de Zomba en Mulanje bergen tot een hoogte van respectievelijk 2.100 en 3.000 meter.

Malawi’s hoofdstad is Lilongwe en haar grootste stad en tevens het commercieel centrum van Malawi is Blantyre met meer dan 500.000 inwoners. Zowel het Malawimeer en de rotskunst van Chongoni hebben hun weg weten te vinden naar de UNESCO World Heritage List.

Klimaat
Malawi heeft een erg heet klimaat in de lager gelegen gebieden in het zuiden en in de noordelijke hooglanden vlakken de hoogtes wat anders een equatoriaal klimaat zou zijn af tot een meer gematigd klimaat. Tussen november en april stijgen de temperaturen en zijn er veel equatoriale regens en onweersbuien, waarbij de stormen eind maart hun piek bereiken . Na maart neemt de regenval af en maakt tussen mei en september plaats voor mistbanken vanuit de hooglanden naar de plateaus waarbij zo goed als geen regen valt gedurende deze maanden.

Demografie
Volgens een schatting uit 2009 heeft Malawi een bevolking van meer dan 15 miljoen mensen met een groei ratio van 2,75%.

Malawi’s bevolking bestaat uit meerdere etnische groeperingen als de Chewa, Nyanja, Tumbuka, Yao, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni en de Ngonde maar ook meerdere groeperingen uit Azië en Europa. De meest gesproken talen zijn Chichewa, een officiële landstaal gesproken door meer dan 57% van de bevolking, Chinyanja (12,8%), Chiyao (10,1%) en Chitumbuka (9,5%).
Andere lokale talen zijn onder andere Malawian Lomwe, gesproken door 250.000 mensen in het zuidoosten van Malawi; Kokola, gesproken door 200.000 mensen in wederom het zuidoosten; Ndali, gesproken door 70.000 mensen; Nyakusa-Ngonde, gesproken door 300.000 mensen in het noorden; Malawi Sena, gesproken door 270.000 mensen in het zuiden en Tonga, gesproken door 170.000 mensen in het noorden.

Religie
Volgens een schatting uit 2007 is ongeveer 80% van de bevolking aanhang van het Christelijk geloof, waarbij de Rooms-Katholiek kerk en de Kerk van Centraal Afrika, Presbyterian de grootste aanhang hebben. Er zijn ook kleinere groeperingen Anglicanen, Baptisten, Evangelicalen en Zevendedagsadventisten. Ongeveer 13% van de bevolking is Moslim, waarbij de meeste Moslims behoren tot de Sunni van de Qadriya of de Sukkutu groeperingen. Andere voorkomende religies zijn het Jodendom, de Rastafaribeweging, Hindoeïsme en het Bahá’í. Atheïsten vormen ongeveer 4% van de bevolking, vermeld moet worden dat degenen die originele Afrikaanse religies aanhangen hierin meegenomen worden.

Gezondheid
Volgens berekeningen uit 2007 kent Malawi een hoog kindersterftecijfer en een levensverwachting van 50,03 jaar. Daarnaast kent Malawi een hoge HIV/aids prevalentie, een geschat aantal van 930.000 volwassenen of 11,9% van bevolking leeft met deze ziekte. Ongeveer 68.000 doden per jaar zijn aan HIV/aids te wijten. Per dag worden er ongeveer 250 mensen geïnfecteerd en zeker 70% van de ziekenhuis bedden worden bezet door HIV/aids patiënten. Het hoge tempo waarmee de mensen geïnfecteerd raken heeft er voor gezorgd dat ongeveer 5,8% van de boeren is overleden aan deze ziekte.  HIV/aids wordt verantwoordelijk gehouden voor een daling van 10% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tegen 2010. De regering geeft per jaar meer dan € 85.000,- uit aan begrafenissen voor ambtenaren die aan de ziekte overlijden.

In Malawi geld een hoog risico voor de belangrijkste besmettelijke ziekten zoals bacteriële diarree, hepatitis A, buiktyfus, malaria, de pest, schistosomiasis en hondsdolheid. Malawi boekt vooruitgang met het terugdringen van kindersterfte en het reduceren van infecties met HIV/aids, malaria en andere ziektes, ze presteert echter jammerlijk op het gebied van overlijden na de zwangerschap en het bevorderen van gendergelijkheid.

Onderwijs
Basisonderwijs is niet verplicht in Malawi maar in de grondwet staat wel vermeld dat ieder persoon recht heeft op minimaal 5 jaar basisonderwijs. Sinds 1994 word het basisonderwijs door een besluit van de regering gratis aangeboden wat resulteerde in een hogere aanwezigheidsgraad. De veiligheidsproblemen op weg naar school worden verantwoordelijk gehouden voor een hogere uitval onder meisjes dan bij jongens omdat zij meer geweld ondervinden op basis van hun geslacht. De aanwezigheidsgraad is echter stijgende, inschrijvingen zijn gestegen van 58% in 1992 tot 75% in 2007 en het aantal scholieren dat in de eerste klas begint en doorgaat tot de afsluiting in de vijfde klas is gestegen van 64% in 1992 tot 86% in 2007. Ook de jeugd geletterdheid is gestegen van 68% in 2000 tot 82% in 2007. Deze groei word voornamelijk toegeschreven aan beter lesmateriaal, betere infrastructuur en voedsel programma’s die door het algehele scholingssysteem zijn ingevoerd.

Economie
Ploegen van het landMalawi behoort tot de minst ontwikkelde en dichtst bevolkte landen van de wereld. Ongeveer 85% van de bevolking leeft op het platteland. De economie is voornamelijk gestoeld op landbouw, zij is verantwoordelijk voor meer dan een derde van het BBP en 90% van de exportinkomsten. De economie was in het verleden voornamelijk afhankelijk van financiële steun van o.a. de Wereldbank, het International Monetary Fund (IMF) en andere landen.

In december 2000 besloot het IMF alle hulp te staken omdat zij zich zorgen maakte over de corruptie in Malawi. Vele andere donoren volgden wat resulteerde in een daling van 80% in Malawi’s ontwikkelingsbudget. Desondanks ontving Malawi toch nog  575 miljoen euro aan financiële steun in 2005.
De regering van Malawi staat voor uitdagingen in het creëren van een markteconomie, het verbeteren van milieubescherming, het groeiende HIV/aids probleem, het verbeteren van het onderwijs en om de buitenlandse donoren tevreden te stellen dat zij werkt aan haar financiële onafhankelijkheid. Haar financiële discipline verbeterde in 2005 onder het leiderschap van President Mutharika en Minister van Financiën Gondwe. Sindsdien is zij echter weer volledig verdwenen wat kan worden aangetoond met de aanschaf van een presidentieel vliegtuig in 2009. Niet lang daarna volgde een landelijk brandstoftekort wat geweten werd aan logistieke problemen maar waarschijnlijk te wijten viel aan een geldtekort na de aanschaf van het vliegtuig.
De algehele koste van de economie, en het zorgstelsel, is onbekend.

Malawi heeft daarnaast nog enkele tegenslagen moeten verwerken. Zij is niet meer een staat te betalen voor importgoederen door een tekort aan buitenlandse tegoeden te wijten aan een daling in de waarde van haar investeringen met 23% in 2009. Verder zijn er meerdere barrières voor investeerders welke de regering nagelaten heeft weg te nemen, denk hierbij o.a. aan een slechte infrastructuur voor elektriciteit, water en telecommunicatie.
Malawi had in 2009 een geschat BBP van 9,02 miljard euro met een hoofdelijk BBP van € 630,- en een inflatie van 8,5%.

De landbouw is zoals eerder vermeld verantwoordelijk voor 35% van Malawi’s BBP, de industrie voor 19% en de openbare diensten voor de resterende 46%. Malawi heeft, ondanks een economische groei van 9,7% in 2008 en een sterk door het IMF verwachte groei in 2009, één van de laagste hoofdelijke inkomens van de wereld.
Dankzij de vele goede doelen en hard werk van de regering is de armoede dalende in Malawi. Het percentage van de bevolking onder de armoedegrens is gedaald van 54% in 1990 naar 40% in 2006 en het percentage “extreem armen” is gedaald van 24% in 1990 tot 15% in 2007.

Infrastructuur
In 2009 waren er 32 luchthavens in Malawi, 6 met een verharde landingsbaan en 26 zonder. Het land had 797 km aan spoor, allemaal smalspoor, en 15.451 km aan wegen, 6.956 verhard en 8.465 onverhard. Malawi heeft ook nog 700 km aan waterwegen op het Malawiweer en de Shire rivier.

In 2008 waren er 236.000 vaste telefoonverbindingen en 1,781 miljoen mobiele ansluitingen, dat komt neer op 15 mobiele telefoons per 100 mensen. Er waren 316.100 internet aansluitingen en 741 servers. Sinds 2001 zijn er 14 radio stations en 1 tv station. In het verleden werd Malawi verweten de slechtste telecommunicatie faciliteiten van Afrika te hebben maar daar word nu aan gewerkt met de aanleg van 130.000 nieuw verbindingen tussen 2000 en 2007. De telefonie is veel meer voor handen in de stedelijke gebieden met minder dan een kwart van de verbindingen op het platteland.

Hoogtepunten / bezienswaardigheden
•    Vissers_LakeMalawi.JPGMalawimeer (Nyassameer)
•    Nyika National Park
•    Vwaza Marsh National Park
•    Livingstonia
•    Kasungu National Park
•    Liwonde National Park
•    Mount Mulanje
•    Zomba PlateaMededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën