LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

ncdo logoFloJa Foundation en Ontwikkelingssamenwerking/NCDO

Het project van Floor en Jan in Malawi, Afrika, sluit geheel aan bij de VN doelen die 189 landen met elkaar gesteld hebben om in een periode van 2000 – 2015 de armoede in ontwikkelingslanden aanzienlijk terug te dringen.

Binnen Nederland is de stichting NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame ontwikkeling) aangesteld om internationale samenwerking onder de aandacht te brengen van de gehele Nederlandse bevolking. Daarnaast heeft men de mogelijkheid om KPA-projecten (Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten) in ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen. Zij doen dit al meer dan 15 jaar.

Jaarlijks kunnen zij € 30,– miljoen inzetten, gefinancierd door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Onder kleinschalige plaatselijk activiteiten vallen met name projecten die men lokaal in een ontwikkelingsland zelf opzet en uitvoert.

NCDO volgt de doelen die onder de vlag van de VN (Verenigde Naties) zijn opgesteld.
Hieronder staan deze doelen vermeld, de activiteiten van FloJa Foundation i.o. komen hier voor een zeer groot gedeelte mee overeen, wat blijkt uit het cursief gedrukte gedeelte.

 1. Armoede halveren, minder mensen honger.
  Door het opzetten van een tuinbouwproject en het houden van kippen en varkens, waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt, wordt armoede bestreden en heeft de lokale bevolking minder honger.

 2. Elk kind naar school
  Kwetsbare jeugd gaat naar een dagopvang waar ze ook les krijgen.

 3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig

 4. Minder kindersterfte
  De kinderen die naar de dagopvang gaan krijgen 2 maaltijden per dag. Daarnaast zal de totale bevolking op den duur profijt krijgen van het tuinbouwproject. Kindersterfte zal daardoor minder voorkomen

 5. Verbetering van gezondheid van moeders
  Zoals onder punt 4 weergegeven, zal de gehele bevolking een betere gezondheid krijgen, dus ook de moeders.

 6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
  Het project voorziet ook in de verbetering van medische zorg en het verstrekken van medicijnen. Ziektes, ook die dodelijk zijn, zullen hierdoor bestreden worden.

 7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken.
  Er is al een waterbron aangelegd, waar schoon drinkwater uit komt.

 8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden.
  Zoals vermeld onder punt 6, zullen medicijnen verstrekt gaan worden. Er zal op nagezien worden dat de medicijnen betaalbaar zijn.

NCDO heeft een door Stichting FloJa Malawi ingediende subsidieaanvraag goedgekeurd zodat diverse projecten in 2010 gerealiseerd kunnen worden.

Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën