LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting FloJa Malawi aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons ANBI nummer is: 8192.57.205.

Donaties aan Stichting FloJa Malawi zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie soorten giften:

1)      Periodieke giften
2)      Gewone giften
3)      Legaat of erfstelling

1) Periodieke giften.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Een periodieke gift betekent voor Stichting FloJa Malawi vaste inkomsten en garandeert u een belastingteruggave. Een periodieke gift is fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone giften” omdat periodieke giften volledig aftrekbaar zijn, er geldt geen drempel of maximum.

Vanaf 2014 is tussenkomst van een notaris niet meer vereist en mag de schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd door de schenker en Stichting FloJa Malawi.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een geldelijke gift aan ons wilt doen. Het formulier bestaat uit twee delen, één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger. In de toelichting bij het onderdeel Stappenplan staat duidelijk omschreven hoe u te werk moet gaan. Na invulling van de onderdelen die van toepassing zijn voor de schenker,  gelieve u beide formulieren te sturen naar: Stichting FloJa Malawi, T.a.v. de Penningmeester, Grotestraat 22, 5151 JE Drunen. Na registratie door FloJa Malawi ontvangt u één exemplaar retour.

2. Gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • de instelling moet geregistreerd staan als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.


3. Legaat of erfstelling

Door nalatenschap kunt u ook een bijdrage leveren aan Stichting FloJa Malawi.

In uw testament wordt (een deel van) uw bezit ter beschikking gesteld d.m.v. een legaat of kan de Stichting benoemd worden tot (mede) erfgenaam.

Een ANBI instelling hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen indien zij geen tegenprestatie levert.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw eigen notaris, of:

 • Dierckxsens/Van Grinsven/Franken Notarissen
  Mr. I.J.A. Franken
  Brugske 19
  5171 VR Kaatsheuvel
  Telefoon: 0416-274962
  Email: info@dgfnotarissen.nl
 • Notarispraktijk  Hagen
  Mr. J. Hagen
  Pastoor Ohllaan 25
  3451 CB Vleuten
  Telefoon: 030-6776117
  info@notarishagen.nl

Uitgebreide informatie over alle giften op de site van de Belastingdienst.


  Mededelingen

  Sponsors

  JoHo

  Categorieën