LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

Op het moment dat de kinderen de dagopvang verlaten, hebben we een vervolgtraject ontwikkeld om deze kinderen te ondersteunen op de lagere school. De lagere school bevindt zich in Ngara, op 2 km van ons project.

Activiteiten op het gebied van vervolg onderwijs voor de kinderen, kunt u lezen in onderstaande berichten of als u de tag (het label) ‘onderwijs’ rechtsonder op de pagina aanklikt. Om het makkelijk te maken kunt u ook hier klikken: Onderwijs.

Hieronder een kleine samenvatting in omgekeerd chronologische volgorde:

Februari 2013 Door deskundigen in Malawi zijn actviteiten van FloJa Malawi benoemd als ECD: Early Child Development  bericht

December 2012 Jaarlijkse excursie: 20 kinderen bezochten o.a. politiebureau, kliniek, rechtbank, postkantoor en markt  bericht

September 2012 Klassen van de Dagopvang zijn opgedeeld in kleinere groepen
Nieuwe leraar voor de middaglessen is aangesteld

Juli/augustus 2012 16 kinderen stromen in het nieuwe schooljaar (september) door naar de lagere school. Zij komen twee middagen in de week terug voor bijles
Eerste groep dagopvang-verlaters gaan inmiddels naar de 3e klas van de lagere school

Mei 2012 Extra bijlessen voor de dagopvang-verlaters die naar de lagere school gaan, werpen hun vruchten af zoals blijkt uit goede rapporten

Maart 2012 Tuinexcursie

Februari 2012 Nieuwe leerkracht is aangetrokken voor de bijlessen van de dagopvang-verlaters

September 2011 Bijlessen zijn weer gestart en lagere school wordt bezocht
De kinderen die de dagopvang in 2010 verlieten, zijn alle 8 over naar de 2e klas

Augustus 2011 Schoolverlaters:  En nu hebben we ook ‘afscheid’ genomen van ’schoolverlaters’.. Allen hebben 2 jaar bij ons vertoefd en de resultaten mogen er wezen! Ze hebben goed gepresteerd, met zoals gewoonlijk ‘uitblinkers’ die boven het gemiddelde zitten zoals Emmanuel, Aubrin, Michael en Massiye.
Bij het verlaten van de dagopvang, worden de kinderen voorzien van een schrift, een pen en een schooluniform voor de lagere school. Dat laatste is een idee, wat niet zo lang geleden ‘geboren’ is.

Door de kinderen een schooluniform te geven, kan dit geen excuus zijn van de ouders/verzorgers, om de kinderen thuis te houden met als reden dat ze geen geld hebben om een schooluniform te laten maken.
Zo gezegd, zo gedaan…..een plaatselijke naaister heeft de uniformen voor ons gemaakt. Zij zal onze ‘vaste’ naaister worden en ieder jaar de uniformen maken voor de kinderen die naar de lagere school gaan. Zo zorgen we ook weer voor wat inkomsten voor iemand anders, die op deze wijze profijt heeft van FloJa Malawi!
Ook de kinderen die vorig jaar de dagopvang verlaten hebben, hebben  een uniform gekregen.

Zoals misschien voor sommigen bekend, wordt onze dagopvang ondersteund door ‘collega’ kinderdagopvang Okidoki uit ’s Gravenzande.
Nadat de directeur, Margreet van der Poll, ons vorig jaar een bezoek heeft gebracht, worden we regelmatig ‘verwend’ met speelgoed wat met de post arriveert. Zo hebben we een aantal weken geleden weer prachtig speelgoed ontvangen tot grote vreugde van de kinderen!!
Twee grote dozen met puzzels, magneet figuren, duplo blokken met alfabet letters en cijfers en nog veel meer.
Namens alle kinderen en ook namens ons; HARTELIJK BEDANKT OKIDOKI !

Juli 2011 Eens per maand brengen we een bezoek aan de lagere school in Ngara om ‘onze’ dagopvangverlaters te bezoeken. We hebben dan gesprekken met de leerkracht over hoe het met hen gaat, of ze goede vorderingen maken en of ze altijd aanwezig zijn. Tot nu toe heeft dit alles een goed verloop gehad.

Wel kwam de lerares met de vraag, of ‘FloJa Malawi’ de kinderen kon voorzien van schriften en pennen. Deze waren niet meer voorradig en omdat de kinderen een duidelijke voorsprong hebben op de overige kinderen, mede door de extra lessen die ze 2x per week bij FloJa Malawi volgen, vond ze het des te belangrijker dat ze voorzien zouden worden van dit lesmateriaal. Dit zou hen stimuleren om goed hun best te doen.
Aan dit verzoek hebben wij voldaan maar op één voorwaarde. De lerares moet het lesmateriaal in eigen beheer houden. Na de lessen leveren de kinderen het schrijfmateriaal bij de lerares in en de volgende dag krijgen ze het terug. Geleerd uit ervaring: schriften en pennen gaan anders naar oudere zusjes of broertjes uit het eigen gezin en ‘onze’ kinderen hebben niets meer.

April 2011 Over onderwijs gesproken ! Intussen heb ik ook een van onze buren, een buurman met twee vrouwen en 12 kinderen, opnieuw aangesproken over het niet naar school sturen van tien van hun kinderen. Twee van de twaalf zitten bij ons in de dagopvang. De 10 andere zijn ouder en zouden al op de lagere of middelbare school moeten zitten. Maar, blijkens onze eigen waarnemingen, hangen die tien de hele dag rond het huis of werken op het land of zijn aan het vissen op het meer.
Gedreven door onze visie dat kinderen, hoe dan ook, de kans moeten krijgen naar school te gaan met het oog op een goede toekomst zijn Benson, onze manager, Samuël, onze leraar en ik het gesprek aangegaan met de buurman en zijn twee vrouwen over hun nalatig gedraag bij de schoolgang van hun kinderen.

Niet alleen zetten zij hun kinderen door hun nalatigheid niet op weg naar een goede toekomst maar zij zijn ook strafbaar. Zij houden zich niet aan de leerplichtwet.
De lange lijst met argumenten voor hun handelen overtuigde ons niet en wij stelden een ultimatum. Als zij doorgaan met de kinderen niet naar school te sturen, wordt door ons het school commitee van Ngara ingeschakeld en ook de TA (Traditional Authority) die toezicht houdt op de naleving van de leerplichtwet.Met deze dreigende ‘vergadering’ hadden wij nog een ander doel voor ogen. Een zeer belangrijk doel.Hun twee kinderen die nu nog op onze dagopvang zitten worden dit jaar 6 en gaan dan naar de lagere school. Beide kinderen zijn bijzonder intelligent. Zij zijn de beste ‘leerlingen’ van de klas.

Door de hierboven geschetste thuissituatie dreigen ook die twee op het land of meer te verzeilen en dat willen wij niet. Door dit pittige gesprek met de ouders en met ‘de dreiging’ hun doen en laten te blijven volgen gaan zij hopelijk hun leven beteren en sturen zij voortaan hun kinderen, vooral de twee knappe kopjes, dagelijks naar school.

Van FloJa Foundation krijgen zij een schooluniform en schrijfmateriaal. ‘Geen geld voor schoolspullen’, dit kan voor de buren geen reden zijn hun kinderen niet naar school te sturen.

Wij zeggen: Voor Emanuel en Aubrin geen gemiste kans ! Geen van beide op het land of meer! Allebei werken aan een goede toekomst, dat wel! Ook dit houden we goed in de gaten.

September 2010 Voor de zes kinderen die wel naar de lagere school gaan, maken wij een begeleidingsplan om hen bij eventuele moeilijkheden extra begeleiding te geven. Wij houden rekening met de enorme overgang voor de zes van de dagopvang naar de lagere school.  Ook in dit dorp spelen ‘typisch Afrikaanse’ toestanden op de scholen. Scholen met klassen van 120 tot 180 kinderen, te weinig of geen lesmateriaal, niet voldoende tafels en stoelen en soms niet gekwalificeerde leerkrachten.

Wij zien het dan ook als onze taak ‘onze’ kinderen op de voet te blijven volgen en, als het nodig blijkt, hen extra lessen aan te bieden. Wij denken dat hun schooljaren zo gunstig zullen verlopen. Wij hebben daarom een bezoek gebracht aan de lagere school in Ngara en daar gesproken met de directeur. Wij hebben hem verteld dat wij de ‘dagopvangverlaters’ willen blijven volgenen, ook waarom en hoe.
Hij heeft de namen van deze zes kinderen genoteerd en wij maakten de afspraak de school elke maand te bezoeken om te horen of zij wel naar school komen en hoe zij het op school doen. Bij deze bezoeken worden ook hun persoonlijke registers bijgewerkt.  -  Elk kind dat aan de dagopvang deelneemt krijgt bij binnenkomen een eigen register, dat heel nauwkeurig wordt bijgehouden. – De ouders/verzorgers worden ook betrokken bij de begeleiding van hun kinderen. Eventuele extra begeleiding wordt tijdig met hen besproken.  Samuël, onze leraar, biedt extra middaglessen aan in de dagopvang.

Augustus 2010 Zeven kinderen uit de begingroep van onze dagopvang waren in augustus 2010 zes jaar en, in Malawi, leerplichtig. Naar de lagere school dus.

Voor een zo groot mogelijk ‘voorsprong’ kregen deze zeven de afgelopen maanden elke middag extra lessen . Zes van deze kinderen gaan naar de lagere school. Een blijft na overleg met zijn ouders nog een jaar in de dagopvang. In dat jaar kan hij een lichte leerachterstand inhalen.Met de instanties geen probleem. Aan de leeftijd van zes wordt  hier niet zó nauwkeurig de hand gehouden en is vaak een beslissing van de ouders.Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën