LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

Het Project ‘FloJa Malawi’ in Ngara begon met de bouw van een dagopvangcentrum. Dit had de hoogste prioriteit.
Het staat er inmiddels en is in gebruik genomen in december 2009.
De dagopvang IMG_2538.JPG IMG_2560.JPG
De bouw kwam van de grond met hulp van lokale bouwvakkers. Het inzetten van lokale bouwvakkers heeft diverse voordelen: zij ‘kennen de weg’ en zo wordt ook de lokale economie ondersteund.

De keus voor een dagopvangcentrum voor weeskinderen werd door ons gemaakt op advies van lokale betrokkenen, omdat bleek dat dit een betere oplossing is dan plaatsing van deze kinderen in weeshuizen.

In Malawi wordt het aantal weeskinderen nu geschat op 1.300.000. Dit aantal zal nog groeien hoofdzakelijk door HIV/AIDS. Hierdoor vallen vaak nog jonge ouders weg en  blijven hun kinderen alleen achter. Deze kinderen worden zoveel mogelijk door familie opgevangen, bijvoorbeeld door tante of oma.
In deze families zijn echter vaak al meerdere eigen  kinderen en, doordat de zorg voor een weeskind of vaak meerdere weeskinderen erbij komt, vormt dit een grote belasting voor deze families. De weeskinderen komen ‘achteraan in de rij’ en hebben daardoor een grotere kans op onvoldoende voeding, geen toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en een gebrek aan aandacht. Om hierin tegemoet te komen bleek het oprichten van een dagopvangcentrum een oplossing.

Een belangrijk pluspunt hierbij is dat de kinderen thuis blijven wonen en niet uit hun eigen culturele omgeving worden gehaald, wat als nadeel wordt gezien bij plaatsing in weeshuizen.

Nogmaals, het zal duidelijk zijn dat de zorg voor weeskinderen door ‘opvangfamilies (extended families)’ grote problemen met zich meebrengt!

Daarom hebben wij besloten om juist deze groep kinderen dagopvang te bieden en hiervoor aan de slag te gaan.

Het dagopvangcentrum kwam er, staat als een huis. Het omvat  een gebouw voor de opvang van de kinderen, een keuken, een speeltuin en zelfcomposterende toiletten met handwasgelegenheid met stromend zuiver water uit onze eigen geslagen bron, onze watertoren.
De kinderen die hier nu komen worden vijf dagen per week een hele ochtend opgevangen. Zij krijgen elke ochtend twee voedzame maaltijden (ontbijt en lunch), hun gezondheidstoestand wordt regelmatig gecontroleerd en zij krijgen de kans gewoon kind te zijn d.m.v. sport en spel.
IMG_1361.JPGOok volgen zij in deze ochtenden een voorschools programma, waardoor zij zullen kunnen doorstromen naar de lagere school  (primary school). Door de opvang krijgen de kinderen alle aandacht  die ze nodig hebben.
Bijzondere aandacht krijgen de kinderen met een traumatische ervaring door het verlies van een of beide ouders.

Onze doelstelling om te beginnen met dagopvang van twintig weeskinderen, in de leeftijd van drie tot zes jaar, werd gehaald. In december 2009 kwamen ze binnen!

Na de bouw van een tweede dagopvang is dit aantal in de loop van 2011 zelfs uitgegroeid tot zeventig waardoor, naast weeskinderen, nu ook kwetsbare kinderen (bijvoorbeeld door ondervoeding) uit het dorp deelnemen aan het dagopvangcentrum.

Uit dit alles vloeide voort: werkgelegenheid voor lokale bewoners door deelname aan het project met o.a. de bouw van het dagopvangcentrum en bijgebouwen, de kinderen begeleiden, het koken van de dagelijkse maaltijden en tuinieren voor eigen verse groenten.

Het dagopvangcentrum is inmiddels uitgegroeid tot een plaats waar 80 wees- en andere kwetsbare kinderen welkom zijn en worden voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften.
Dit aantal wordt op dit moment (2013) het maximum geacht. Prioriteit zal nu gaan liggen op het zo zelfstandig mogelijk maken van de dagopvang, zodat er een gezonde financiële basis aan ten grondslag ligt.

Nieuws hierover kunt u aantreffen als u de tag (het label)  ‘Dagopvang’ rechtsonder op de pagina aanklikt. Om het makkelijker te maken kunt u ook hier klikken:  Dagopvang.

Hieronder een enkele berichten.


Nieuws hierover kunt u aantreffen als u de tag (het label)  ‘Dagopvang’ rechtsonder op de pagina aanklikt. Om het makkelijker te maken kunt u ook hier klikken:  Dagopvang.

Mededelingen

Sponsors

JoHo

Categorieën