LET OP SVP | ATTENTIONU bent terecht gekomen op de 'oude' website van FloJa Malawi. Deze dient als archief.
Wilt u naar de recente website? Klik hier


You've 'landed' on the old website of FloJa Malawi. This website is just for archive purposes.
Do you want to visit the actual website? Click here

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan op 5 september. De eerste twee weken, de nodige ‘opstartproblemen’ gehad zoals lage opkomst qua kinderen, ouders/verzorgers hadden het schoolgeld niet bij zich maar vanaf 19 september zijn de twee klassen weer gevuld met 70 kinderen.

klasje met de 'kleintjes'Omdat we vorig jaar 8 schoolverlaters hadden, zijn 8 nieuwe kinderen geselecteerd en (helaas) zijn daarbij nog 5 kinderen ‘niet meer op komen dagen’. Na een drietal bezoeken aan de ouders om navraag te doen waarom dit besluit genomen was, waren verschillende redenen de oorzaak als;

 • geen interesse meer
 • kan het niet betalen
 • en wederom; we zien het nut niet in van school

We hebben ons best gedaan en nu zijn deze plaatsen ingevuld door 5 nieuwe kinderen die wel ‘stonden te popelen’ om te komen. De verdeling van meisjes/jongens is nog steeds prima; 43 meisjes en 27 jongens (meer meisjes is belangrijk omdat juist zij vaak niet naar school gaan).

Ook hier doen we het voor!

Voor één meisje in het bijzonder, Tusewire, (verstandelijk beperkt en slechtziend) is het maar goed dat we weer open zijn. De eerste dagen was ze niet aanwezig en heeft Benson haar moeder bezocht (moeder heeft ook een verstandelijke beperking). En wat bleek……de moeder is hertrouwd in een ander dorp en heeft Tusewire ‘achtergelaten’ bij één van haar familieleden. Op zich is dit niet heel vreemd in Malawi maar omdat Tusewire gehandicapt is, ‘zit familie daar niet zo op te wachten’. Nadat navraag was gedaan door Benson kregen we te horen, dat Tusewire eigenlijk van hot naar her werd gebracht, ze had geen vaste plaats waar ze verbleef en dat was ook aan haar te zien.
TusewireZe was al een hele tijd niet goed verzorgd en ook qua voeding was ze veel tekort gekomen. Haar haar was dof, haar ogen stonden dof en ze had overal wondjes.
Dat zijn toch pijnlijke situaties, als je zo’n meisje zo terug ziet komen. Het was nog maar de vraag óf ze zou komen, want ook de familie wilde haar niet naar de dagopvang komen brengen. Uiteindelijk heeft Benson de oma van Tusewire zover gekregen om haar in huis te nemen. De oma woont dichtbij het project  zodat de ‘reis/looptijd’ beperkt wordt en zo kunnen wij ‘een oogje  in het zeil houden’. We zien Tusewire zienderogen opknappen en nu weten we weer, waar ons project voor staat!

De schoolverlaters

Ook de middag lessen zijn weer gestart; de 8 schoolverlaters komen terug op dinsdag en donderdag en op maandag, woensdag en vrijdag middag krijgen de kinderen extra les die volgend jaar de dagopvang gaan verlaten.

Aan  lagere school is ondertussen ook een bezoek gebracht om te zien, of alle kinderen ook daadwerkelijk begonnen zijn met het nieuwe schooljaar en hun schooluniform dragen. Op één na, was iedereen present en hebben we weer afspraken gemaakt met de leerkrachten dat we eens per maand langskomen.  Omdat ‘onze’ eerste kinderen (dagopvang verlaten in 2010) al een jaar op de lagere school gezeten hebben en allemaal over zijn naar de 2e klas, gaan hiervoor nieuwe afspraken gemaakt worden.
Deze kinderen komen namelijk niet meer terug voor extra lessen bij FloJa omdat onze leraar, Samuel niet gekwalificeerd is om deze klas les te geven. We willen 2 maanden gaan bekijken hoe deze kinderen zich handhaven in de 2e klas op de lagere school en wanneer zich problemen gaan voordoen, gaan we kijken naar een passende oplossing. Wordt vervolgd……..

Bezoek uit Nederland

gezamelijke maaltijdOnlangs hebben we nog bezoek gehad uit Nederland, Yvonne (zus van Jan), Renee, Frank, Petra, Marco en Rob (vrienden) en we hebben samen een gezellige tijd doorgebracht bij FloJa.

Uiteraard is de lokale keuken geprobeerd en hebben we met alle werknemers meegegeten, er is  volop aan sport en spel gedaan met alle kinderen en we hebben  de ‘FloJa hotspring’ uitgeprobeerd! Namens de kinderen; dank jullie wel voor de springtouwen, ballen, pennen, stikkers etc.

Riet dekken

Er wordt nog steeds geklust, sinds vorige week is de rietdekker bij ons aan het werk om één van de B&B huisjes ‘onderhanden te nemen’. Helaas heeft de vorige rietdekker geen goed werk geleverd en is het dak gaan lekken.
nieuwe palen timmerenDit heeft tot gevolg gehad, dat we in afgelopen regenseizoen dit huisje niet in gebruik hebben gehad. Daarom nu de tijd om deze klus te klaren.

Dit is de goede tijd om riet te kopen (droge tijd) en zo hebben we een vrachtwagen laten rijden om 125 bundels te halen, zo’n 25 kilometer verderop. De rietdekker is dit nu bundel voor bundel aan het schoonmaken en ondertussen is het slopen van het oude dak begonnen. Dit gebeurt met behulp van Collet en Derrick (de tuinmannen). Ook het houtwerk heeft wat onderhoud nodig (beestjes knagen in de bamboe) en daarna kan de rietdekker een nieuwe kap gaan leggen.

Geen onrusten, even afwachten

Tot slot een up date over de aangekondigde demonstraties van afgelopen woensdag, 21 september; het is wederom rustig gebleven in Malawi, op wat stakingen na. Op dinsdag, 20 september is in de rechtbank besloten geen toestemming te geven voor demonstraties en iedereen heeft hieraan gehoor gegeven. We hebben vernomen dat alle winkels in de steden gesloten waren en veel politie op straat maar onrusten zijn uitgebleven.  Het blijft afwachten wat komende tijd gaat gebeuren.

Groeten, Floor en Jan

Deel dit bericht:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • Live
 • Twitter
Mededelingen
Sponsors
 • Katholieke Stichting voor Sociaal Cultureel Werk en Samenlevingsopbouw
  logo Rabobank Share4More

  logo Trices
JoHo
Categorieën